Find a friend

Maatsoekers

Is jy op soek na ‘n maat of spesiale vriend/vriendin? Stuur ‘n SMS na 45534. Begin jou SMS met “MAATS”en tik dan na watter soort maat jy soek. LET WEL: Maat­soekers se SMS’e word onveranderd gepubliseer om ‘n beter indruk van hul skryfvaardigheid en geletterdheidsvlak te gee. *Ek is ‘n 23 jarige wit vrou van…

Carletonville HeraldPotchefstroom HeraldSedibeng SterVaal Weekblad
Top