VF Plus – Ngwathe hofsaak werp nou vrugte af

Parys – Die hofbevel wat Vryheidsfront raadslid Phillip van der Merwe en die party op 17 Mei vanjaar in die Hoë Hof teen Ngwathe Munisipaliteit bekom het, begin nou vrugte afwerp.
Die hof het onder meer gelas dat die munisipaliteit sy eie staande reëls moet nakom wanneer raads- en komiteevergaderings belê word.
Dit behels dat nie net aan raadslede nie, maar ook aan die algemene publiek behoorlike kennisgewing van elke vergadering gegee moet word.
Kennis aan die publiek moet geskied by wyse van publikasie van ‘n kennisgewing in plaaslike nuusblaaie en op die munisipaliteit se kennisgewingborde.
Volgens rdl. Van der Merwe is ‘n vergadering van die raad wat geskeduleer was vir 31 Julie, herbelê vir 7 Augustus, omdat advertensies daarvan nie in nuusblaaie verskyn het volgens die vereistes nie.
“ Voorheen sou die ANC meerderheid in die Raad bloot aangedring het dat die vergadering voortgaan ten spyte van die versuim. Rdl. Van der Merwe sê dit is duidelik dat kennis geneem is van die erns van die hofbevel.
Die hof het die munisipaliteit ook gelas om behoorlike ondersoeke te doen om te bepaal of iemand verantwoordelik gehou kan word vir miljoene rand se ongemagtigde, onreëlmatige en vrugtelose uitgawes aangegaan in die 2017 boekjaar.
“Die komitee wat die uitgawes moes ondersoek was totaal disfunksioneel en boonop het die Raad foutiewelik, sonder die vereiste ondersoeke, die uitgawes by ‘n vergadering op 5 Oktober verlede jaar eenvoudig “gekondoneer”.
Die hof het ook hierdie besluit ter syde gestel.
Volgens rdl. Van der Merwe het die komitee uiteindelik verlede week gesit om met die ondersoeke te begin, maar was die agenda weer eens so swak en onvolledig voorberei dat alle sake daarop terugverwys moes word na amptenary vir aanvulling en verskaffing van beter inligting.
“Die feit dat die komitee uiteindelik ge-poog het om tog te begin met die ondersoeke, word verwelkom,” sê rdl. Van der Merwe.

Latest News

COMMENTS

Carletonville HeraldPotchefstroom HeraldSedibeng SterVaal Weekblad
Top